REGULAMIN DOWOZY
S T A T U T SP W SOLARNI 2017 POPRAWIONY

PSO kl. 2

PSO klasa 1 muzyka, plastyka, w-f, informatyka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w kl. 1

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA – KL.3

Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Solarni

Regulamin pracy biblioteki szkolnej
Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej z nauczaniem języka mniejszości narodowej

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW- gimnazjum 2017-2018
Plan imprez i apeli w roku szkolnym 2017-18
szkolny zestaw programow- sp 2017-2018gotowy

Przedmiotowy System Oceniania
biologia
chemia
edukacja bezpieczeństwa
fizyka
historia
j. angielski
j. niemiecki
j. polski
matematyka
wiedza o społeczeństwie
zajęcia techniczne
zajęcia komputerowe i informatyka