W sierpniu 2000 r. dyrektor ZSD Solarnia była na praktykach w szkole w Erfurcie. Spotkała się tam z emerytowanymi nauczycielami, państwem Gallwitz, którzy wcześniej uczyli w naszej gminie języka niemieckiego.

W czasie pobytu w Niemczech narodził się pomysł otwarcia Izby Pamięci patrona szkoły Josepha Freiherra von Eichendorff. Dla uczniów w większości była to postać nieznana, chociaz wywodząca się z tego terenu, dlatego naszym obowiązkiem było przedstawienie uczniom tej postaci.

Po rozmowach z państwem Gallwitz na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w 2000 r. zdecydowano o przyjęciu projektu jako jednego z punktów pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zdecydowano się na metodę projektu, aby maksymalnie zaangażować wszystkich uczniów, rodziców i inne instytucje. Głównym założeniem projektu było, aby uczniowie:

  • Pozyskali informacje na temat życia i twórczości poety
  • Poznali Łubowice – miejsce urodzenia poety
  • Odwiedzili Muzeum Pamięci J. F. von Eichendorffa
  • Odwiedzili grób poety w Nysie
  • Nauczyli się najbardziej znanych wierszy i piosenek autorstwa J. F. von Eichendorffa
  • Zaangażowali się w wystrój i pozyskanie eksponatów do Izby Pamieci

Projekt ten zostal podsumowany 30 kwietnia 2001 roku na obchodach pięciolecia istnienia szkoły. W tym dniu gościlismy państwo Gallwitz oraz wielu zaproszonych gości i po przekazaniu materiałów oficjalnie została otwarta Izba Pamięci patrona.

W dniu 13 maja został nam również podarowany portret olejny Józefa Freiherra von Eichendorffa przez malarza Helmuta Bednarka, który jest częstym gościem w naszej szkole. Podarował nam jeszcze dwa obrazy związane z patronem.