Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solarni informuje,że ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 (terminy są jednakowe dla wszystkich szkół na terenie gminy):

2.11.2017
3.11.2017
18.04.2018
19.04.2018
20.04.2018
2.05.2018
1.06.2018
15.06.2018

W te dni dla uczniów którzy nie będą mieli zapewnionej opieki w domu zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze