Dyrektor ZSD w Solarni zaprasza na zebranie rodziców w dniu 9.09.2013,godz.17.00.Przewidywany program zebrania:

  1. Wybory uzupełniające do Rady Rodziców
  2. Informacja na temat WSO
  3. Informacje na temat pracy pedagoga szkolnego i psychologa
  4. Informacja na temat ubezpieczenia w  roku szkolnym 2013/14
  5. Spotkanie z wychowawcą klasy