Dyrektor ZSD w Solarni informuje,że dzień 14.10.2013 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.