Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że awaria pieca została usunięta i zajęcia 15.01.2014 odbywają się wg planu dla poszczególnych klas.