Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że dni 1.05.2014-2.05.2014 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.