Dyrekcja ZSD w Solarni podaje do wiadomości szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015.Ponadto informuje się ,że zgodnie z nowelizacją prawa oświatowego podręcznik dla klasy pierwszej szkoły podstawowej zapewniony jest przez MEN,a materiały dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego zapewnione będą w ramach dotacji przez Gminę Bierawa.

Zestaw-podręczników-ZSD-Solarnia-2014-2015ok1