Dyrekcja ZSD w  Solarni informuje,że w dniach 22.12.2014-7.01.2015 trwa przerwa od zajęć dydaktycznych.W tych dniach zorganizowana zostanie opieka  świetlicowa.Prosi się rodziców o zgłaszanie uczniów do dnia 19.12.2014