Wykaz podręczników dla klasy I Dwujęzycznego Gimnazjum w Solarni

 • Historia
  • T. Małkowski, J. Rześniowiecki – “Historia 1 – podręcznik go gimnazjum (+ ćwiczenia )”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
 • Język niemiecki
  • “Themen neu 1” – Kursbuch, Hueber Verlag
 • Język angielski
  • Ben Wetz “New Adventures 2 – Oxford” (zielona okładka)
 • Język polski
  • “Między nami” – GWO
  • Nauka o języku wyd. GWO cz. 1 i cz. 2 (ćwiczenia)
 • Matematyka
  • Podręcznik dla gimnazjum nowe wydanie (Bez ćwiczeń), Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
 • Fizyka i astronomia dla gimnazjum
  • Barbara Sagnowska, Podręcznik i ćwiczenia AiB, “Zrozumieć świat”, Wydawnictwo ZAMKOR
 • Chemia dla gimnazjum
  • Podręcznik i ćwiczenia, Wydawnictwo Nowa Era, Autor – Kulawik, Litwin
 • Geografia
  • “Puls Ziemi”, wyd. M. Rożak, Autor Roman Malarz (podręcznik i ćwiczenia)
 • Biologia
  • Biologia kl.1 wyd. Nowa Era (bez ćwiczeń)
 • Muzyka
  • (planowana w III kl. Gimn.)
 • Plastyka
  • planowana w kl.III
 • Religia
  • “W drodze do Emaus” – Wyd. WAM