Dyrekcja ZSD w Solarni przypomina,że dzień 5.06.2015 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.