Dyrekcja ZSD w Solarni informuje, że dnia 18 czerwca o godz. 17.00 organizuje się spotkanie rodziców uczniów przyszłych klas pierwszych szkoły podstawowej (podział uczniów zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty).