Dyrekcja ZSD w Solarni informuje, że zebranie z rodzicami odbędzie się 03.09.2015 o godz. 17.00 w sali gimnastycznej. Poruszane tematy to: status szkoły, WSO, obiady, świetlica, dodatkowe dni wolne.