Informacje na temat konkursów przedmiotowych można uzyskać pod następującym linkiem: kuratorium.opole.pl/index.php/k/kp/konkursy-przedmiotowe-edycja-2015-2016