Tygodniowy rozkład zajęć świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2015/2016

Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
6:30 – 7:30 Gry i zabawy stolikowe według propozycji i potrzeb dziecka Zabawy dowolne w grupach w kącikach zainteresowań Zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci Zabawy według zainteresowań dziecka, aktywność w kącikach zainteresowań Gry i zabawy integracyjne
12:25 – 15:30 – Odrabianie zadania domowego i pomoc w nauce

– Gry i zabawy integracyjne w grupie w sali lub na placu zabaw

– Oglądanie bajek i filmów edukacyjnych na DVD

– Odrabianie zadania domowego i pomoc w nauce

– Zajęcia czytelnicze (czytanie bajek, opowiadań, baśni, prasy dla dzieci)

– Gry i zabawy stolikowe

– Zajęcia plastyczne

– Odrabianie zadania domowego i pomoc w nauce

– Zabawy dowolne według zainteresowań i potrzeb dziecka. Wyzwalanie aktywności własnej, twórczej w kącikach zainteresowań

– Gry i zabawy sprzyjające rozwojowi i regeneracji sił psycho-fizycznych

– Odrabianie zadania domowego i pomoc w nauce

– Gry i zabawy integracyjne w sali lub na placu zabaw

– Zajęcia umysłowe (rebusy, krzyżówki, gry logiczne, ćwiczenia ortograficzne, ćwiczenia matematyczne)

– Odrabianie zadania domowego i pomoc w nauce

– Gry i zabawy stolikowe

– Zajęcia plastyczne

– Gry i zabawy ogólnorozwojowe

– Zajęcia umuzykalniające

15:30 – 15:45 Porządkowanie sali Porządkowanie sali Porządkowanie sali Porządkowanie sali Porządkowanie sali

Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby i zainteresowania uczniów.