Dyrekcja Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni informuje, że dzień 14 października 2015 jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych dla uczniów z całej gminy. W tym dniu nie kursują autobusy szkolne. Dla uczniów, którym rodzice nie zapewniają opieki, zorganizowane są w tym dniu zajęcia opiekuńcze.