Dyrekcja ZSD w Solarni informuje, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego nastąpi w kościele w Dziergowicach mszą św. o godz.8.00. Po mszy świętej inauguracja roku szkolnego w szkole  ok.godz.9.15.