Dyrekcja ZSD w Solarni informuje, że na dzień 7XII 2015 zaplanowane są konsultacje z wychowawcami klas.