Bezpieczny wypoczynek – ZIMA 2016

Opublikowano: 14 stycznia 2016
Wpisany przez: Anna Śmigulec

Wakacje zimowe to czas wypoczynku, wolny od zajęć szkolnych dla dzieci i młodzieży. Wiele z nich będzie wypoczywać na zimowiskach zorganizowanych na terenie Opolszczyzny, innych województw, poza granicami kraju i w miejscu zamieszkania.

Organizatorzy wypoczynku i rodzice powinni zadbać o to aby wypoczynek dla dzieci i młodzieży był przygotowany i przebiegał bezpiecznie. Organizator ma obowiązek nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem formy wypoczynku przedłożyć w Kuratorium Oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora bez względu na formę, czas trwania, ilość dzieci, miejsce wypoczynku, wymagane dokumenty w wersji elektronicznej i papierowej i uzyskać zaświadczenie o jego zgłoszeniu zgodnie z Zarządzeniem Nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia z dnia 18 marca 2015 r. „Procedura organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w województwie opolskim”.

Wypoczynek zgłaszany przez organizatora później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem będzie rejestrowany tylko z uzasadnionych przypadkach.

Zaświadczenie stanowi podstawę do rozpoczęcia działalności wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej.
Opolski Kurator Oświaty sprawujący nadzór nad organizacją i przebiegiem wypoczynku, może zawiesić jego prowadzenie lub go zlikwidować. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu wypoczynku na terenie województwa opolskiego, m. in. nie zgłoszenie wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania, w szczególności wystąpienia zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa jej uczestników, rodzic lub organizator ma prawo zgłosić uwagę i skargę Opolskiemu Kuratorowi Oświaty.

Kuratorium Oświaty w Opolu informuje, że od 16 stycznia 2016 roku zostanie uruchomiony 24 godzinny telefon 077/ 45 24 573 pod który można zgłaszać skargi, uwagi i zapytania w sprawie organizacji i funkcjonowania kolonii i obozów. W godzinach 15.30 – 7.30 można pozostawić nagraną wiadomość pozostawiając numer telefonu kontaktowego.

Ponadto można dzwonić w ciągu całej doby pod numer 800 163 136 do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego oraz pod alarmowy numer telefonu 604 958 325 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu www.kuratorium.opole.pl. znajduje się wykaz wszystkich organizatorów wypoczynku, którzy zgłosili organizację wypoczynku w województwie opolskim, poza granicami Polski, na terenie innych województw lub w miejscu zamieszkania.
Konsultacje i porady w zakresie organizacji i funkcjonowania wypoczynku będą udzielane pod telefonem 77/ 45 24 573 lub pod telefonem 691 933 131