Dyrekcja ZSD w Solarni informuje, że w miesiącu lutym nie będzie zebrania z rodzicami.