Dyrekcja ZSD w Solarni informuje, że rekolekcje dla uczniów odbędą się 16.03.2016 w kościele o godz. 9.00. Po rekolekcjach dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu, zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze w szkole.
Planowane spotkanie z rodzicami 10 marca 2016 o godz. 17.00.