Prosi się rodziców, którzy zadeklarowali udział dziecka w Zielonej Szkole o obecność na zebraniu informacyjnym dnia 10.03.2016 o godz. 16.30 – pół godziny przed zebraniem z rodzicami.