Dyrekcja ZSD w Solarni zaprasza wszystkich chętnych na „Dni Otwarte” Publicznego Dwujęzycznego Gimnazjum w Solarni w dniu 12.04.2016 o godz. 17.00.