Na posiedzeniu reprezentantów trójek klasowych w dniu 22.09.2008 wybrano następujący skład Rady Rodziców:

  1. Wesoły Grażyna – przewodnicząca
  2. Klimanek Teresa – zastępca przewodniczącej
  3. Wramba Dominika – skarbnik
  4. Gilewska Sabina – sekretarz
  5. Heim Anita
  6. Gediga Anita
  7. Kamińska Ewa
  8. Reichel Jan
  9. Wróbel Gabriela
  10. Donder Waldemar