Dyrekcja ZSD w Solarni informuje, że zgodnie z informacją wójta Gminy Bierawa, w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej w Solarni w roku szkolnym zostanie otwarty jeden oddział klasy pierwszej szkoły podstawowej. Wszyscy kandydaci, których rodzice złożyli wnioski zostali przyjęci. Lista kandydatów jest podana do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń.