Dyrekcja informuje wszystkich nauczycieli,że dnia 30 sierpnia 2016 o godz.9.00 zaplanowane jest zebranie rady pedagogicznej Zespołu Szkół.