Dyrekcja Zespołu Szkół w Solarni informuje,że dnia 14 października jest dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Nie będzie kursować autobus.Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbędzie się 17.X.2016 o godz.11.30-13.00.Przypominamy o stroju galowym.