Dyrekcja Zespołu Szkół w Solarni informuje,że dzień 31.X.2016 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.Dzień 1XI2016 jest dniem wolnym (święto).