Dyrekcja Zespołu Szkół w Solarni informuje, że w dniu 22.12.2016 wszyscy uczniowie odjeżdżają do domu o godz. 13.20 (będą 3 autobusy). W związku z tym nie będzie autobusów o 14.00, 15.00 i 16.00. Zajęcia w świetlicy i opiekuńcze są do godz.15.45, jednakże odbiór dzieci przez rodziców we własnym zakresie.