Informujemy,że dnia 7.02.2017 odbyło się spotkanie wójta gminy Krzysztofa Ficoń i zastępcy wójta Stanisława Wróbel z kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół w Solarni.Grono pedagogiczne zostało poinformowane ,że z dniem 1.09.2017 Zespół Szkół w Solarni z mocy prawa prawa zostanie przekształcony w 8-letnią szkołę podstawową z wygaszanym gimnazjum.