Dyrektor Zespołu Szkół w Solarni informuje, że dni 2.05.2017, 4.05.2017 oraz 5.05.2017 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów, którym rodzice w tych dniach nie zapewnią opieki zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze. W tych dniach nie jeżdżą autobusy szkolne. Prosi się o podanie informacji do dnia 28.04.2017.