Dyrektor Zespołu Szkół w Solarni informuje,że na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły została wywieszona lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku 2017/2018.Wszystkie dzieci ,których rodzice złożyli deklaracje zostały przyjęte.