Dyrekcja Zespołu Szkół w Solarni przypomina o zebraniach rodziców z wychowawcami w środę 31 maja o godz.17.00