Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solarni informuje,że ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 (terminy są jednakowe dla wszystkich szkół na terenie gminy):

  • 2.11.2017
  • 3.11.2017
  • 18.04.2018
  • 19.04.2018
  • 20.04.2018
  • 2.05.2018
  • 1.06.2018
  • 15.06.2018