Dyrektor szkoły informuje, że na stronie w zakładce harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018, zostały podane terminy zebrań.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017