Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solarni przypomina o spotkaniu rodziców z wychowawcami w środę 25.10.2017,godz.17.00.
Nauczyciele ,którzy nie mają wychowawstw,będą mieli dyżur 17.00-18.00.