Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solarni przypomina ,że dni 1.11.2017-3.11.2017 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.W dniach 2.11.2017-3.11.2017 są zorganizowane zajęcia opiekuńcze .W te dni nie kursują autobusy szkolne.