Informuje się,że z dniem 1.11.2017 nastąpiła zmiana planu lekcji.

PLAN LEKCJI DLA UCZNIÓW OD 1.11.2017r.