Lokalny miesięcznik Dobra Gazeta ogłosił wyniki swojego plebiscytu na najlepszą szkołę powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego

[…]

W kategorii szkół podstawowych w gminach wiejskich trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni

Źródło informacji

Społeczność uczniowska, grono pedagogiczne oraz dyrektor serdecznie dziękują wszystkim, którzy oddali głos na naszą placówkę.