Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solarni zaprasza dnia 13 marca 2018 o godz.17.00 rodziców wraz z dziećmi na zajęcia otwarte dla przyszłych uczniów klasy pierwszej .