Dyrektor Szkoły w Solarni informuje, że dni18.04-20.04.2018 zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2017/2018 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII oraz II gimnazjum, klasa III gimnazjum pisze w tych dniach egzaminy gimnazjalne. Dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki są zorganizowane zajęcia opiekuńcze 6.30-15.30 (prosimy o wcześniejsze zgłoszenie). Autobus rano będzie kursować według cotygodniowego planu, odwóz o godz.13.20.