Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Solarni przypomina, że

  • 1.03.2018-3.03.2018 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych;
  • w dniu 2.03.2018 dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie;

30.04.2018 oraz 4.05.2018 prowadzone są zajęcia edukacyjne zgodnie z planem.