Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Solarni przypomina ,że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 1 czerwca 2018 oraz 15 czerwca 2018 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów,którzy nie mają zapewnionej opieki w domu,zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze.Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do sekretariatu lub u wychowawcy.