Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solarni przypomina,że dzień 2.11.2018 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.Zgodnie z deklaracjami zajęcia opiekuńczo-wychowawcze są zaplanowane od 7.30-15.30