2 – 3 stycznia 2020 r
15, 16, 17 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty
12 czerwca 2020 r.
19 czerwca 2020 r
Jeden dzień do dyspozycji w razie potrzeb