W związku z decyzją Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania zajęć dydaktyczno – wychowawczych w placówkach oświatowych zawiesza się z dniem 12 marca 2020 r. zajęcia we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy Bierawa.

W dniach 12 i 13 marca br. rodzice mogą wysłać dzieci do przedszkoli i szkół tylko w wyjątkowych sytuacjach podyktowanych brakiem zapewnienia opieki dzieciom. Natomiast od dnia 16 do 25 marca br. placówki będą całkowicie zamknięte.

Proszę o bieżące śledzenie informacji w powyższym zakresie.

Wójt Gminy Bierawa