SZANOWNI PAŃSTWO

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA I OGRANICZENIEM WIZYT PETENTÓW DO SPRAW NIEZBĘDNYCH, ZGŁOSZENIA I WNIOSKI (SKANY DOKUMENTÓW Z PODPISAMI OBOJGA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH) O PRZYJĘCIE DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021 PRZYJMOWANE SĄ RÓWNIEŻ DROGĄ MAILOWĄ – dspsolarnia@poczta.onet.pl

Można przesłać zdjęcie lub skan wniosku/zgłoszenia.

Data wpłynięcia dokumentu na pocztę elektroniczną będzie datą wpływu na dziennik podawczy.

Po zakończeniu stanu epidemicznego trzeba będzie dostarczyć oryginalny dokument.

DYREKTOR SZKOŁY – Ilona Wochnik-Kukawska