Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solarni informuje,że do klasy I na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte wszystkie dzieci,których rodzice złożyli deklaracje.Zostało jeszcze wolne miejsca,można składać dokumenty w rekrutacji uzupełniającej.