W bieżącym roku szkolnym tytuł laureata konkursu języka niemieckiego uzyskał uczeń klasy szóstej Krzysztof Tomala.Krzysztof będzie zwolniony z egzaminu z języka niemieckiego na egzaminie ósmoklasisty.Serdecznie gratulujemy.