Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solarni prosi o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Solarni